EN

İş Sağlığı ve Güvenliği

Firmamız faaliyetlerinin tümünü gerçekleştirirken çalışanlarının, iş ortaklarının, tedarikçilerinin, müşterilerinin ve toplumun sağlık ve güvenliğine büyük önem vermektedir. Çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt ediyoruz.
• Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
• İşçi sağlığı ve güvenliğini optimum düzeyde tutmak amacıyla, gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknoloji kullanılmasını sağlamak.
• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken minimum risk ve maksimum güvenlik ilkesine bağlı kalmak.
• Yürürlükte bulunan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
• Tüm çalışanlarımızın bireysel işçi sağlığı güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
• İş sağlığı ve güvenliği politikamız hakkında tüm çalışanlarımız ve taşeronlarımızı bilinçlendirmek ve tarif edilen sistem ve yöntemlere kayıtsız şartsız uymalarını sağlamak